Privātuma politika

1. SIA RIX Master (Reģ. Nr. LV40103699011), juridiskā adrese: Muižas iela 20-5, Jūrmala, LV-2010, (turpmāk tekstā - “Apstrādātājs”, “mēs”, “mūsu”) ir personas datu pārzinis.

2. Atbilstoši Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem un tiem nepieciešamajā apjomā mēs apstrādājam šādus turpmāk norādītos jūsu personas datu kopumus:

- jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

- jūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds.

- jūsu vizuālie dati: fotoattēli, videoieraksti ar jūsu piedalīšanos.

- jūsu finanšu informācija: bankas nosaukums un konta numurs. 

3. Mēs apliecinām, ka jūsu personas dati netiks izmantoti citos nolūkos, izņemot tos, kas aprakstīti šajā Privātuma politikā. Nododot personas datus apstrādei, Jūs apliecināt ka darāt to brīvprātīgi.

4. Pirms uzsākam jūsu personas datu apstrādi, mēs vienmēr iepriekš izvērtējam nolūkus, kādiem būs nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus. Mēs veicam personu datu apstrādi, pamatojoties uz vismaz vienu no turpmāk norādītajiem pamatiem:

- jūsu kontaktinformācija: lai nosūtītu jums uz e-pastu informāciju saistībā ar TeTelpas  pakalpojumiem; sazinātos ar  jums telefoniski vai sūtītu uz telefonu informāciju saistībā ar TeTelpas pakalpojumiem.

- jūsu identifikācijas dati: reģistrācijai pasākumam, rēķina sastādīšanai, vārda karšu sagatavošanai.

- jūsu vizuālie dati: reklāmas un mārketinga īstenošanai.

- jūsu finanšu informācija: jūsu konta numurs var tikt izmantots, lai sastādītu rēķinu par kādu no TeTelpas  pakalpojumiem.

 

5. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:

- Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (jūsu piekrišanu);

- VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (līguma slēgšanai).

6. Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem, kas saistīti ar TeTelpas sniegtajiem pakalpojumiem. Personas dati var tikt uzglabāti līdz iepriekšminēto darbību beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks uzglabāti. 

 

7. Mēs garantējam jūsu personas datu neizpaušanu un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot jūsu personas datu fizisko un vides drošību, ierobežojot piekļuves tiesības jūsu personas datiem.

8. TeTelpas organizēto pasākumu apmeklētājs, reģistrējoties dalībai pasākumā, apliecina savu brīvu gribu dalībai konkrētajā pasākumā un savu personas datu apstrādei ievērojot šajā Privātuma politikā noteikto apjomu, mērķi un termiņu. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma norises laikā var tikt  fiksēts fotogrāfijās un/vai video. Pasākuma organizators ir tiesīgs izmantot šīs fotogrāfijas un video publicitātes vajadzībām, kā arī ir tiesīgs tos nodot tālāk trešajām personām. 

 

9. Mūsu veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve jūsu personas datiem ir tikai mūsu pilnvarotiem darbiniekiem un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā jūsu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

 

10. Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info.tetelpa@gmail.com, kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar jūsu personas datu apstrādi. 

 

11. Atbilstoši tiesību aktu prasībām mēs nodrošināsim jums tiesības, iesniedzot rakstisku pieprasījumu SIA RIX Master, piekļūt saviem personas datiem, labot vai dzēst tos, ierobežot to apstrādi vai iebilst pret to apstrādi. 

 

Sīkdatņu izmantošana www.tetelpa.com

 

 

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā, un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org.

 

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

·         vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;

·         analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas).

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

Tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas nolūks ir  tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana tās apmeklētāju vajadzībām. 

Tīmekļa vietnē ir uzstādīta sīkdatne lietotāja sesijas identificēšanai uz PHP bāzētās aplikācijās – mājaslapas administrēšanas funkciju nodrošināšanai, šī ir sesijas sīkdatne un tiek dzēsta no atmiņas, kad aizver pārlūku vai iestājas sesijas laika noilgums.

 

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.